Logistyka magazynu

Czym jest logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa to podobszar logistyki przedsiębiorstwa, który zajmuje się zarządzaniem i przechowywaniem własnych lub towarów osób trzecich w magazynach. Służy do opisywania i określania sposobu przyjmowania towarów do magazynu, przechowywania i transportowania ich w obrębie magazynu oraz sposobu wysyłki towarów z magazynu.

Ponadto, logistyka magazynowa ma zadanie przyjmowania materiałów, sprawdzania ich użyteczności i w razie potrzeby przekazywania ich do wyznaczonego miejsca. Celem logistyki magazynowej jest optymalne wykorzystanie funkcji magazynu, aby towary można było znaleźć w dowolnym momencie zarówno na półce magazynowej, jak i w systemie.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th