Logistyka zwrotna

Jaki jest znaczenie logistyki zwrotnej?

Reverse Logistics to metoda używana do odzyskiwania i ponownego wykorzystywania odrzuconych przedmiotów i zużytego opakowania przez klienta. Innymi słowy, pojęcie zwrotnej logistyki odnosi się do tego, że nadające się do ponownego użycia opakowania i/lub uszkodzone produkty mogą zostać zrecyklingowane i ponownie wykorzystane przez pierwotnego producenta.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th