Lokalizacja składowania

Co to jest lokalizacja magazynowania?

Pojęciem lokalizacji magazynowej opisuje się najmniejszą jednostkę przestrzenną, która istnieje w magazynie. Z definicji oznacza ona dokładne miejsce w magazynie, gdzie znajdują się towary lub mogą być przechowywane. Pojemniki magazynowe są zdefiniowane w tzw. gospodarzu magazynu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th