Materiał przepływny

Jaki jest Materiał Przepływowy?

Materiał płynny lub masowy odnosi się do towarów bez stałej geometrycznie określonej formy. Obejmuje to piasek, żwir lub żwir.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th