Milk Run -> Bieg mleczny

Co to jest Milk Run?

Milk Run to metoda dostawy używana do transportu mieszanych ładunków od różnych dostawców do jednego klienta. Zamiast tego, aby każdy dostawca wysyłał ciężarówkę co tydzień, aby zaspokoić potrzeby jednego klienta, jedna ciężarówka (lub pojazd) odwiedza dostawców, aby odebrać ładunki dla tego klienta. Ta metoda transportu wzięła swoją nazwę od praktyki przemysłu mleczarskiego, gdzie jeden cysternowy wóz zbierał mleko z kilku gospodarstw mlecznych i dostarczał je do zakładu przetwórstwa mleka.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th