Mówi się, że zawiera (STC)

Co jest uważane za zawartość?

Said to Contain (STC) to oświadczenie wydane przez firmę żeglugową na Konosamencie (BOL), szczegółowo opisujące rodzaj ładunku załadowanego na statek w zamkniętym kontenerze. Ponadto dokument STC służy jako zabezpieczenie dla przewoźnika, że nie wie, co zostało załadowane do kontenera przed wysyłką.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th