Nawadniane palety

Co to są palety fumigowane?

Fumigowane palety to te palety, które zostały zdezynfekowane i przeszły przez proces zwalczania szkodników. Aby zapewnić, że szkodniki nie przenoszą się z jednego kraju do drugiego podczas przesyłki towarów, niektóre kraje wymagają fumigacji przywożonych towarów. W tym celu drewniane palety są fumigowane w celu zdezynfekowania.

Fumigacja palet jest przeprowadzana w dwóch metodach, a mianowicie bromku metylu i obróbki cieplnej.

  • Obróbka bromkiem metylu: polega na układaniu palet w szczelną komorę, a następnie opryskiwaniu je chemicznym środkiem dezynfekcyjnym w celu zabicie bakterii na drewnie.
  • Obróbka cieplna: polega na umieszczeniu palet w komorze o wysokiej temperaturze przez co najmniej 30 minut i do określonego stopnia, aby wyeliminować bakterie z drewna.

Po zakończeniu którejkolwiek z dwóch metod fumigacji palet, wydawane jest świadectwo fumigacji. Świadectwo to jest dostarczane organom celno-skarbowym w celu odprawy przywożonych towarów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th