Ocena kredytowa

Co to jest ocena kredytowa?

Ocena kredytowa, znana również jako sprawdzenie kredytowe, służy do oceny zdolności płatniczej firm i osób. Zwykle konsumenci podlegają sprawdzeniom przy ubieganiu się o kredyt lub płatności w ratach.

Ocena polega w zasadzie na ocenie zdolności dłużnika lub strony umowy do spłaty przed zawarciem transakcji. Ponieważ zarówno wierzyciele, jak i firmy chcą się zabezpieczyć przed możliwymi opóźnieniami w płatnościach przed zawarciem umowy handlowej, przeprowadza się kontrole.

W tym celu biura informacji kredytowej obliczają wartości prawdopodobieństwa (oceny kredytowe), które wyrażają prawdopodobieństwo niewypłacalności. Im więcej danych biuro posiada na temat konsumenta, tym dokładniejsze i wiarygodniejsze mogą być stwierdzenia dotyczące ryzyka niewypłacalności przez tego konsumenta.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th