Ocena wiarygodności kredytowej

Co to jest rating kredytowy?

Ocena kredytowa odnosi się do reputacji, pozycji i zdolności kredytowej firm i osób. Innymi słowy, jest to zdolność dłużnika do terminowej i pełnej spłaty rat kredytowych.

Kiedy firmy lub osoby pożyczają pieniądze od wierzyciela, pożyczkodawca stara się ocenić ryzyko, czy pożyczkobiorca będzie w stanie spłacić pożyczkę w przyszłości. W tym celu wymaga się zdolności kredytowej, a ocena kredytowa jest jednym ze sposobów pomiaru zdolności pożyczkobiorcy do spłaty.

Dla firm zdolność kredytowa zależy od czynników takich jak przepływy gotówkowe, rentowność i wskaźnik kapitałowy. Im lepsze te czynniki, tym wyższa jest ocena kredytowa, a finansowanie długu jest bardziej korzystne. Dla osób indywidualnych jednak zdolność kredytowa zależy od wyciągów bankowych, informacji z krajowego biura kredytowego i potwierdzenia dochodu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th