Odbiór towaru

Co to jest pokwitowanie Mate?

Mate’s Receipt to tymczasowe potwierdzenie wydane i podpisane przez oficera statku, potwierdzające gotowość do załadunku towarów na statek. Jest to dowód na to, że towary zostały załadowane na statek, ale nie ma takiej samej ważności, jak na przykład konosament.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th