Odette

Czym jest Odette?

Odette International Ltd. to organizacja non-profit skupiająca kilka stowarzyszeń i federacji motoryzacyjnych z siedzibą w Londynie, w Anglii. Początkowo nazwa Odette oznaczała Organizację Wymiany Danych przez Teletransmisję w Europie. Jednak pełna forma już nie jest używana, ponieważ obszar działania organizacji znacznie się zmienił na przestrzeni lat. Obecnie Odette głównie promuje standardy w dziedzinach elektronicznej wymiany danych, logistyki i zarządzania relacjami partnerskimi. W dziedzinie logistyki szczególnie warto wspomnieć o standaryzowanych etykietach towarowych dla dostaw do zakładów produkcyjnych producentów samochodów, które dostarcza Odette International Ltd. Ta tak zwana Odette ID służy do jednoznacznego identyfikowania firm i obiektów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th