Ogólne zbiorowe ryzyko

Czym jest ogólne załadowe w żegludze?

Generalne uzupełnienie to działanie podejmowane w celu minimalizacji strat lub uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas niebezpiecznego rejsu statku lub transportu towarów. W przypadku zagrożenia kapitan statku i/lub armator podejmują uzasadnioną i wyjątkową decyzję o ochronie statku lub niektórych towarów na statku, takich jak wyrzut (link: https://www.saloodo.com/logistics-dictionary/jettison).

W tym konkretnym przypadku właściciel statku ogłasza ogólne uzupełnienie. A wszelkie straty spowodowane wyrzutem będą proporcjonalnie podzielone między wszystkich zainteresowanych stron.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th