Ogólny wzrost stawek (GRI)

Czym jest ogólne podwyższenie stawek?

Ogólne zwiększenie stawek jest dodatkową opłatą dodaną do podstawowej stawki frachtu za wysyłkę na określonych trasach handlowych. Dodatkowa opłata jest pobierana przez firmy przewozowe w okresie szczytowym.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th