Opłata paliwowa dla silników wysokoprężnych

Co to jest opłata za paliwo diesel?

Dopłata do oleju napędowego to dodatkowy koszt pobierany od kosztu transportu. Kwota dopłaty różni się i jest ustalana co miesiąc na podstawie aktualnej ceny ropy naftowej. Podczas transportu towarów klient otrzymuje koszt netto transportu, który obejmuje dopłatę.

Dopłata do oleju napędowego została wprowadzona w odpowiedzi na zmiany cen na rynku energii i może być obliczana za pomocą floatera oleju napędowego.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th