Opłata za ryzyko piractwa (PRS)

Czym jest dodatek z tytułu ryzyka piractwa?

Opłata za ryzyko piractwa (PRS) jest dodatkową opłatą pobieraną od przewozów morskich ze względu na piractwo, zwłaszcza w zatoce Aden. Często przewoźnicy morscy stykają się z zagrożeniem piractwa podczas transportu towarów drogą morską i w rezultacie płacą wyższe składki ubezpieczeniowe.

Wprowadzono PRS w celu rekompensaty za wzrost opłaty ubezpieczeniowej pobieranej przez firmę ubezpieczeniową. PRS znane jest również jako opłata za zatokę Aden.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th