Opłata za Zatokę Adeńską

Czym jest opłata za Zatokę Adeńską?

Opłata za Zatokę Aden to dodatkowa opłata pobierana, oprócz frachtu morskiego, za przewóz towarów przechodzących przez Zatokę Aden. Dodatkowa opłata jest pobierana ze względu na wzrost kosztów eksploatacji, bezpieczeństwa i ubezpieczenia na tej konkretnie trasie przewozowej. Tę opłatę nazywa się również „Opłata za ryzyko pirackie”.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th