Opłata

Co to jest opłata drogowa?

Opłata drogowa to legalna opłata żądana przez państwo lub władze lokalne za prawo do przejazdu mostem, drogą lub przejściem. Opłata jest używana jako forma taryfikacji drogowej w celu odzyskania części kosztów budowy drogi i kosztów utrzymania.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th