Opłaty importowe

Co to są opłaty importowe?

Cłaty importowe to podatki pobierane przez władze celne przy importowaniu towarów do kraju. Zazwyczaj wartość importowanych towarów decyduje o kwocie, która będzie na nie nałożona. W pewnym kontekście cła importowe oznaczają również cła celne, taryfy lub podatek importowy.

Ekonomicznie cła importowe są pobierane w celu generowania dochodów dla rządu i ochrony lokalnych towarów przed dominacją zagranicznych produktów. Istnieje jednak inne powody nakładania podatków. Jednym z nich jest ograniczenie zalewu rynku lokalnego zagranicznymi produktami. Ponadto, cła importowe są pobierane w celu ukarania kraju za pomocą mechanizmu sankcji.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th