Opóźnienie dostawy

Jaki jest czas dostawy?

Opóźnienie dostawy to sytuacja naruszenia przez dłużnika umownego terminu dostawy, która ma miejsce, gdy dostawca nie dotrzymuje właściwej, ustalonej daty dostawy. W takim przypadku kupujący może żądać odszkodowania. Jeśli nie ustalono stałej daty dostawy, kupujący musi najpierw poprosić sprzedawcę o nową datę dostawy. W takim przypadku opóźnienie w dostawie występuje, gdy trzecia data również upłynęła bez powodzenia. Kupujący ma wówczas możliwość odmówienia przyjęcia dostawy. Ponadto może żądać od dostawcy pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez niego w wyniku opóźnienia dostawy. Przypomnienie nie jest konieczne w tym kontekście.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th