Oprogramowanie pośredniczące

Czym jest Middleware?

Oprogramowanie pośredniczące (middleware) to warstwa dodatkowa w skomplikowanej strukturze oprogramowania, która umożliwia integrację aplikacji wraz z ich danymi, dostarczając usługi komunikacyjne dla rozproszonych aplikacji za pomocą standardowych interfejsów.

Konkretnie rzecz biorąc, middleware to program neutralny dla aplikacji, który mediatoruje między aplikacjami. Ponadto, middleware można rozumieć jako platformę dystrybucji, czyli protokół na wyższej warstwie niż warstwa zwykłej komunikacji komputerowej.

W odróżnieniu od niskopoziomowych usług sieciowych, middleware zawsze wspiera komunikację procesów zamiast prostej komunikacji między poszczególnymi komputerami. Celem middleware jest zmniejszenie obciążenia programów aplikacji w celu optymalizacji procesu tworzenia poprzez zwiększenie produktywności.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th