Optymalizacja zapasów

Co to jest optymalizacja stanu magazynowego?

Optymalizacja zapasów to praktyka równoważenia poziomu zapasów w jednostce magazynowej, aby spełnić cel usługowy bez wiązania dużej ilości kapitału w zapasach. Aby osiągnąć to równowagę, firmy uwzględniają zmienność zarówno w podaży, jak i popycie.

Ogólnie rzecz biorąc, optymalizacja zapasów pomaga uzyskać:

  • najniższy koszt średniego zapasu na rękach
  • najwyższe pożądane wskaźniki wypełnienia dla optymalizowanych pozycji
  • przewidywalną kontrolę nad wydajnością zapasów

W praktyce redukuje się poziomy zapasów, aby był wystarczający obszar dla elastycznych działań sprzedażowych. Optymalizacja zapasów, zazwyczaj, unika utraty sprzedaży i zwiększa zdolność do dostarczania – wszystko to przy optymalnym wykorzystaniu kapitału.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th