Optymalne zapasy

Co to jest optymalny stan magazynowy?

Termin „optymalny poziom zapasów” opisuje poziom zapasów, który jest najbardziej ekonomiczny dla firmy, tzn. prowadzi do minimalnych kosztów. Można go wywnioskować z optymalnej wielkości zamówienia. Celem jest możliwość niezawodnego zaspokajania regularnego popytu w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności. Jednocześnie koszty zapasów powinny być jak najniższe. Przy obliczaniu optymalnego poziomu zapasów należy uwzględnić szereg czynników, w tym rodzaj produktu, obroty zapasów i popyt klientów. Ale również minimalny poziom zapasów, poziom zapasów bezpieczeństwa i maksymalny poziom zapasów odgrywają decydującą rolę.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th