Organizacja Handlu Światowego (WTO)

Co oznacza Światowa Organizacja Handlu?

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organisation) jest jedyną globalną organizacją międzynarodową, zajmującą się zasadami handlu między państwami. Została utworzona w 1994 roku i ma swoją siedzibę w Genewie. Jej celem jest promowanie niższych barier handlowych i liberalizacja handlu światowego. WTO liczy 153 członków (stan na kwiecień 2009 roku). WTO monitoruje politykę handlową państw członkowskich na zasadzie jednomyślności i oferuje pełnienie roli arbitra w przypadku sporów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th