Ostatni na wejście / pierwszy na wyjście (LIFO)

Czym jest metoda Last In / First Out?

Ostatnio wprowadzone, jako pierwsze wyprowadzane – metoda stosowana w księgowości do zarządzania zapasami firmy. LIFO zakłada, że sprzedawane są najpierw produkty zakupione lub wyprodukowane najnowszym. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zabrania stosowania metody LIFO. Jednak LIFO nie jest zakazane w ramach US GAAP, co sprawia, że Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który używa metody LIFO jako zasady księgowości.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th