Oświadczenie gotowości (NOR)

Co to jest Notice of Readiness w transporcie morskim?

Ogłoszenie gotowości jest dokumentem wydanym przez kapitana statku w celu potwierdzenia gotowości do załadunku lub rozładunku towarów z/do jego statku. Wydanie NOR oznacza, że osoba lub firma potrzebująca statku musi być natychmiast dostępna do załadunku lub rozładunku swoich towarów.

NOR jest niezbędnym dokumentem, ponieważ potwierdza przestrzeganie czasu przeznaczonego na załadunek i rozładunek towarów czarterobiorcy. Większość stron umów czarterowych zapewnia warunkową czas stania na wydanie lub ważne złożenie NOR.

W przypadku, gdy NOR nie jest wydawany lub jest nieważny, czarterobiorca uzna statek za niedostępny na podstawie umowy. W takim przypadku czarterobiorca nie będzie odpowiedzialny za opłatę za przetrzymanie statku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th