Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Co oznacza Partnerstwo Publiczno-Prywatne?

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to długoterminowa umowa między sektorem publicznym a prywatną firmą w ramach specjalnego partnerstwa celowego, którego zadaniem jest planowanie, tworzenie, finansowanie, zarządzanie, operowanie i eksploatacja usług publicznych, które dotychczas były świadczone wyłącznie przez państwo.

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi zatem alternatywę zakupu dla państwa w porównaniu do konwencjonalnej samorealizacji. Celem PPP jest podział pracy, gdzie partner prywatny ponosi odpowiedzialność za efektywną produkcję usługi. Partner publiczny z kolei dba o przestrzeganie celów interesu publicznego i w zamian korzysta z odciążenia napiętych budżetów publicznych.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th