Pełne warunki liniowe (FLT)

Co to są Full Liner Terms?

Pełne warunki linii dotyczą warunków przewozu towarów drogą morską. Warunki określają, co jest uwzględnione i wyłączone w cenie frachtu zgodnie z uprawnieniem celniczym każdego portu. Wysokość opłaty za przesyłki obejmuje załadunek, rozładunek oraz opłatę manipulacyjną za ładunek (zależnie od portu).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th