Piąta strona logistyki (5PL)

Czym jest logistyka piątego poziomu?

Firma logistyczna piątej generacji, znana również jako 5PL, to system, w którym organizacja (klient) zleca wszystkie swoje łańcuchy dostaw usługodawcy logistycznemu. Firma 5PL zajmuje się planowaniem, organizacją i wdrażaniem rozwiązań logistycznych klienta. W ramach różnych procesów łańcucha dostaw, 5PL korzysta jednocześnie z usług trzeciej generacji logistyki (3PL) i czwartej generacji logistyki (4PL) oraz zarządza wszystkimi sieciami w łańcuchu dostaw. Ponadto, firmy 5PL ustalają ceny i w niektórych przypadkach renegocjują już ustaloną cenę.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th