Pick-by-Vision

Co oznacza Pojemność za pomocą wizji?

Pick-by-Vision to proces bezpapierowego kompletowania, w którym prace kompletatora w logistyce magazynowej wspomagane są za pomocą informacji wizualnych w polu widzenia, przy użyciu technologii rzeczywistości rozszerzonej.

Dzięki tej innowacyjnej technologii w logistyce, informacje są wyświetlane bezpośrednio przed kompletatorem w jego polu widzenia za pomocą okularów danych, dzięki technologii WLAN. Wszystkie niezbędne informacje do pracy (np. miejsce składowania, ilość artykułów) są udostępniane poprzez te okulary danych.

Dotychczas istnieją jedynie prototypy do celów badawczych. Jednak można przypuszczać, że rozwój tej technologii będzie postępował szybko ze względu na jej duży potencjał, dzięki czemu pick-by-vision będzie mógł zostać wykorzystany w przyszłości.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th