Pierwszy na wejście, pierwszy na wyjście (FIFO)

Co oznacza skrót FIFO?

FIFO oznacza, że najstarsze pozycje magazynowe są używane, zużywane, dostarczane lub sprzedawane jako pierwsze (first out). Jest to metoda księgowa stosowana w zarządzaniu zapasami firmy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th