Planowanie podróży

Co to jest planowanie wycieczek?

Planowanie tras jest procesem planowania, w którym zamówienia transportowe są grupowane w tury i ustawiane w określonej kolejności. Zazwyczaj trasę wykonuje jedna osoba lub jeden pojazd.

Planowanie tras jest ważne w obszarach, gdzie istnieje wiele tras i zamówień. Przykładem są obszary dostaw do sklepów, odbiór korespondencji, odbiór śmieci i transport pasażerski.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th