Planowanie produkcji

Czym jest planowanie produkcji?

Planowanie produkcji to plan działań podejmowanych przez firmę produkcyjną w celu alokacji zasobów i ustalenia niezbędnych kroków do produkcji produktu lub świadczenia usługi. W szczególności plan określa różne etapy w kolejności, w jakiej proces produkcji ma zostać przeprowadzony.

Jednocześnie planowanie produkcji wskazuje docelowy czas i centrum kosztowe, w którym ma zostać przeprowadzone. Routing stanowi więc podstawę do obliczania kosztów produkcji. Ponadto, planowanie produkcji pomaga firmie w lepszej organizacji poprzez podzielenie projektu na kilka mniejszych zadań.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th