Planowanie transportu

Co to jest planowanie transportu?

Planowanie transportu to proces definiowania przyszłych potrzeb, takich jak procesy działania, dostawy i zarządzanie usługami dla różnych rodzajów transportu, celem stworzenia ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska przemieszczania ludzi i towarów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th