Porozumienie o wolnym handlu w Ameryce Północnej (NAFTA)

Czym jest NAFTA?

NAFTA oznacza Północnoamerykańską Strefę Wolnego Handlu. NAFTA to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, które miało miejsce w 1994 roku. NAFTA jest największą na świecie strefą wolnego handlu obok Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th