Port przyjmowania (POD)

Co oznacza Port przeznaczenia?

Port przeładunku to miejsce, gdzie statek rozładowuje część lub całość swoich przesyłek. Następnie przesyłki są wysyłane do różnych odbiorców.

POD jest również znany jako Port rozładunku (POU).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th