Port załadunku (POL)

Jaki jest port załadunku?

Port załadunku to port lub miejsce, w którym towary są umieszczane na pokładzie statku, zabezpieczone i gotowe do transportu. POL można także nazwać portem wyjścia.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th