Port

Co to jest port?

1. Port to obiekt, głównie na brzegu morza, służący do załadunku i rozładunku towarów. Służy również do zatrzymywania i odbierania podróżnych.

2. Port to morski termin żeglarski. Oznacza on całą lewą stronę jednostki, gdy stoi się z tyłu, zwróconym w kierunku przodu. Niezależnie od orientacji żeglarzy, położenie portu się nie zmienia (zawsze po lewej stronie jednostki). Przeciwnością dla portu jest Stajerborat, który oznacza całą prawą stronę jednostki.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th