Potwierdzenie magazynowe

Co to jest pokwitowanie magazynowe?

Potwierdzenie magazynowe to dokument zawierający listę towarów zdeponowanych w magazynie. Po potwierdzeniu przez gospodarza magazynu przyjęcia/dostarczenia towarów do przechowania, wydawane jest potwierdzenie magazynowe. Ogólnie rzecz biorąc, gospodarz magazynu zajmuje się składowaniem towarów na zasadzie komercyjnej.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th