Potwierdzenie wymiany sprzętu (EIR)

Co to jest Wniosek o wymianę sprzętu?

Potwierdzenie wymiany wyposażenia jest wymaganym dokumentem przy przenoszeniu kontenera ładunkowego z jednego statku na drugi lub do/z terminalu przeładunkowego. Dokument zawiera numer kontenera, kod statku oraz pozycję składowania i załadunku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th