Produkcja Just-in-Time

Co to jest produkcja Just in Time?

Produkcja Just in Time jest strategią w produkcji i zaopatrzeniu w materiały firm. Jest to metoda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa produkcyjne w celu skrócenia czasu produkcji oraz czasu reakcji dostawców na potrzeby klientów.

W zasadzie, produkcja Just in Time polega na zaprojektowaniu całego przepływu materiałów w taki sposób, aby był zsynchronizowany z procesem produkcyjnym. W ten sposób cały proces dodaństwa wartości może być utrzymany w bardziej efektywny sposób i koszty mogą zostać zmniejszone.

Dzięki tej metodyce, materiały produkcyjne są dostarczane tylko wtedy, gdy produkt został zamówiony przez klienta. Tworzy to niski poziom zapasów, co umożliwia firmom szybszą reakcję na każdą zmianę potrzeb rynku w porównaniu do konkurentów posiadających duże zapasy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th