Protekcjonizm

Czym jest protekcjonizm?

Protekcjonizm to termin odnoszący się do polityki rządowej, która nakłada bariery na handel międzynarodowy w celu korzyści dla krajowych przedsiębiorstw. Chociaż środki protekcjonistyczne są zwykle wprowadzane w celu zwiększenia aktywności gospodarczej w lokalnej gospodarce, mogą być także stosowane w celu rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa lub jakości.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th