Przebieg pracy

Co to jest workflow?

Przepływ pracy jest technicznie, funkcjonalnie i fizycznie powiązanymi procedurami pracy lub procesami biznesowymi na stanowisku pracy, które prowadzą do wyznaczonego celu. W zasadzie jest to systematyczny powtarzający się wzór działań organizacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, przepływ pracy składa się z różnych obszarów, takich jak przypisanie zadań i definicja wytycznych dotyczących przekazywania.

Przepływ pracy nie jest terminem specyficznym dla branży, ale jest stosowany we wszystkich branżach i obszarach. Czy to w logistyce, sprzedaży czy produkcji, dobrze zorganizowany, kontrolowany i starannie zaplanowany przepływ pracy jest warunkiem koniecznym do minimalizacji błędów i określania ich przyczyn. W większych grupach koordynacja procesów pracy jest generowana przez system zarządzania przepływem pracy, który zapewnia większą klarowność w planowaniu, zapotrzebowaniu na zasoby i kalkulacji kosztów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th