Przechowywanie niebezpiecznych towarów

Czym jest przechowywanie niebezpiecznych towarów?

Przechowywanie niebezpiecznych materiałów regulowane jest przez przepisy dotyczące transportu, opakowań i etykietowania. Dotyczą one również przechowywania chemikaliów i substancji niebezpiecznych przed, w trakcie i po transporcie – nawet jeśli jest to krótkotrwałe przechowywanie.

Niebezpieczne materiały definiuje się jako substancje niebezpieczne, które ze względu na swoje właściwości lub przynajmniej jedno z nich, stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia publicznego i społeczności. Niebezpieczne materiały dzielone są na różne klasy przechowywania. Niemniej jednak, nie każda substancja niebezpieczna musi być materiałem niebezpiecznym i podlegać przepisom dotyczącym przechowywania materiałów niebezpiecznych.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th