Przepływ materiałów

Co oznacza przepływ materiałowy?

Przepływ materiałów jest obszarem poddziedziny logistyki, który obejmuje składowanie, pakowanie i przemieszczanie towarów wszelkiego rodzaju. Wewnątrz firmy przemieszczanie towarów traktowane jest jako wewnętrzny przepływ materiałów.

Przepływ materiałów reprezentuje łańcuch logistyczny od dostawcy do klienta, który może zostać skutecznie i zrównoważenie zoptymalizowany na podstawie regularnych analiz przepływu materiałów. Te analizy przepływu materiałów rejestrują procesy, składowanie i operacje transportu w celu odkrycia słabych punktów w przepływie materiałów. Celem jest projektowanie przepływów materiałów w taki sposób, aby oszczędzać koszty, skracać czasy przepustowości i unikać marnotrawstwa.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th