Przewóz drogowy towarów

Co oznacza przewóz drogowy?

Transport drogowy to fizyczny proces transportu ładunków drogą samochodową przy użyciu pojazdów mechanicznych. W tym przypadku droga to pas/droga pomiędzy punktem wyjazdu a punktem docelowym.

W porównaniu do innych rodzajów systemów transportowych, takich jak morski i lotniczy, koszty utrzymania dróg są tańsze. Transport drogowy może być w niektórych przypadkach jedynym sposobem transportu w obszarach wiejskich, gdzie inne środki transportu nie są dostępne.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th