Przewóz towarów

Czym jest przewoźnictwo międzynarodowe?

Przekazywanie towarów to organizacja i wysyłka towarów z jednego miejsca do innego za pomocą jednego lub wielu przewoźników. Wysyłka towarów odbywa się drogą powietrzną, lądową lub morską. Osoba lub firma odpowiedzialna za organizację przesyłki nazywana jest „spedytorem”.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th