Przewoźnik towarowy

Co to jest przewoźnik drogowy?

Przewoźnik to osoba fizyczna lub firma komercyjna, legalnie upoważniona i specjalizująca się w transporcie ładunków z jednego miejsca do drugiego. Ogólnie rzecz biorąc, przewoźnicy ładunków są kategoryzowani na wiele różnych podziałów, opartych na sposobie działalności każdego przewoźnika.

Niektóre firmy mogą działać jako globalny spedycja, zarządzając przesyłkami towarów z jednego kraju do drugiego. Z kolei niektóre mogą skupiać się na krajowym transporcie towarów, co oznacza, że towary są przewożone w obrębie kraju z jednego miasta/miejscowości do drugiego. W innej działalności biznesowej niektóre firmy mogą przewozić towary zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przedsiębiorstwa przewozowe korzystają z różnych systemów transportu do przemieszczania towarów. Towary są transportowane lądem, koleją, wodą lub powietrzem, a przewoźnicy specjalizują się w jednym rodzaju transportu. Jednak niektórzy przewoźnicy ładunków oferują usługi wielomodalne, czyli kombinację środków transportu do dostarczania towarów. Usługi wielomodalne zależą głównie od kosztów, czasu i szczegółów dotyczących ładunku. Wybór rodzaju transportu zależy od rodzaju przesyłki, jaką nadawca posiada.

Przewoźnicy ładunków podlegają różnym organom regulacyjnym, w których wiele firm jest członkami. Te organy ustanawiają zasady dotyczące transportu towarów, ustalają standardowe praktyki oraz sposób rozliczania przewozów. Niektóre znaczące organizacje to:

W przemyśle transportu i logistyki przewoźnika ładunków nazywa się także firmą przewozową i firmą transportową.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th