Przydział lokalizacji magazynowej

Co oznacza przydział lokalizacji składowania?

Istnieją różne możliwości alokacji lokalizacji magazynowych – w tym stała alokacja lokalizacji magazynowych, boczna dystrybucja jednego artykułu na różne aleje magazynowe i swobodna alokacja lokalizacji magazynowych. Zazwyczaj jest to przeprowadzane po zidentyfikowaniu przyjętych towarów w recepcji magazynowej i jest realizowane przez system zarządzania magazynem. Alokacja lokalizacji magazynowych jest ważnym czynnikiem zapewniającym bezpieczną i szybką obsługę w magazynie, ponieważ tylko dzięki niemu można wiarygodnie przechowywać przedmioty i w razie potrzeby je usunąć.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th