Przyjęcie towarów

Co to jest potwierdzenie odbioru?

Zadanie na podstawie kontekstu może mieć dwa różne znaczenia. Po pierwsze, jest to ruch towarów lub materiałów do magazynu, czyli towar przychodzący. Po drugie, jest to dokument służący potwierdzeniu odbioru materiałów do magazynu lub odbioru towarów od dostawcy lub producenta.

Dokument odbioru towarów jest funkcją zakupu towarów w Zarządzaniu Materiałami lub wpisu do kont odbioru towarów w Rachunkowości Finansowej. Przeważnie jest on używany przez firmy w celu zapewnienia uzupełnienia półproduktów, surowców, materiałów i gotowych produktów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th