Punkt rozładunku

Co to jest punkt rozładunku?

Punkt rozładunku to miejsce, gdzie towary przybywające do celu są rozładowywane z pojazdu lub statku. Punkt rozładunku może być portem, magazynem lub częścią budynku firmy używaną do obsługi towarów.

W większości przypadków punkt rozładunku ma różny sprzęt do wyładunku towarów z przybywających pojazdów lub statków. Mogą być dostępne dwa lub więcej maszyn, takich jak rampa, dźwigi, podpory do wypełniania lub systemy przenośnikowe.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th